Niedziela, 05 lutego 2023 imieniny obchodzą: Adelajda, Agata, Izydor
Tu jesteś: Strona startowa

5 maja 2015 w Zespole Szkół Nr 5 przy ul.Orłowskiej 27 odbyła się II sesja Rady Dzielnicy Orłowo. Pomimo problemów na drodze (uszkodzenie rury z gazem podczas robót budowlanych w okolicy Technikum Transportowego) dotarli wszyscy Radni z wyjątkiem Jana Strawińskiego. Podczas spotkania obecny był mieszkaniec Orłowa oraz Jan Kłosek Radny Miasta Gdyni.


Sesję otworzył Przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Orłowo Piotr Czajkowski, przywitał wszystkich i wspólnie z Joanną Statuch pracownikiem Urzędu Miasta rozpoczął od przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad (12 osób było za przyjęciem, 1 wstrzymała się od głosu).

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr I. z dnia 28.04.2015r.
Dokument został odczytany przez Panią Joannę i jednogłośnie przyjęty. Swoje zastrzeżenia wniósł tylko Henryk Wiszniowski, gdyż zgłoszony przez niego wolny wniosek aby Radni nie stosowali słowa "opozycja" (wszyscy powinni dbać o dobro Orłowa), nie został odnotowany.

4. Sprawozdanie stanowiące bilans otwarcia dla Rady Dzielnicy Orłowo kadencji 2015-2019. Ten punkt wywołał wiele dyskusji, a ponieważ były to plany finansowe: statutowe i inwestycyjno-remontowe zatwierdzone przez poprzednią Radę Dzielnicy (2011-2015), wymagały kilku wyjaśnień Joanny Statuch oraz Grzegorza Baczula i Michała Podkowskiego, którzy byli również Radnymi poprzedniej kadencji.


W budżecie na działalność statutową Rady Dzielnicy, znalazło się zaplanowane dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie (zabytek), na kwotę 5000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ Rada Dzielnicy nie może przekazywać środków finansowych na kościoły. Punkt sporny czy jest to kościół czy zabytek jest rozpatrywany w odpowiednich wydziałach Urzędu Miasta, natomiast pieniądze zostały "zamrożone". Grzegorz Baczul złożył wniosek, aby cofnąć pieniądze i przeznaczyć je na inny cel, a jak sprawa zostanie rozstrzygnięta pozytywnie (dla Parafii) w Urzędzie Miasta, to wtedy można zaplanować dofinansowanie tych prac w kolejnym budżecie.


Najwięcej emocji spowodował budżet inwestycyjno-remontowy na lata 2011-2014, gdzie do wykorzystania (na 4 lata) była kwota       811 249,34 zł. Poprzednia Rada Dzielnicy wskazała do realizacji w ramach tego budżetu budowę ul. Sterników. Szacunkowa wycena, która była zawarta w metryce tego zadania wynosiła:


- koszt dokumentacji projektowej 65 000,00 - 100 000,00 zł brutto

- koszt robót budowlanych  900 000,00 - 1 300 000,00 zł brutto


Prezydent Miasta zgłosił rozpoczęcie realizacji 15.01.2013 roku, przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wygrała firma ALFA PROJEKT Tomasz Płonka, ul. Strońska 4a/21, 50-540 Wrocław, zgłaszając ofertę w wysokości 66 420,00 zł. Jednak rzeczywisty koszt jakim budżet inwestycyjno-remontowy Rady Dzielnicy został obciążony to 95 779,00 zł brutto. Stało się tak, gdyż zwiększono zakres prac o przebudowę ul. Szyprów. Poprzednia Rada Dzielnicy nie zgadzała się z tą decyzją, jednak Zarząd Dróg i Zieleni był innego zdania. Również dzięki rozszerzeniu prac wzrósł koszt robót budowlanych, który obecnie ustalony jest na kwotę      2 606 000 zł brutto, czyli trzykrotnie większą niż kwota przyznana w budżecie. Danuta Mróz - Lisowska wyraziła swoje zdanie, stwierdzając, że jest to niegospodarność.


W jaki sposób nowa Rada Dzielnicy rozwiąże powstałe problemy dowiemy się na kolejnych sesjach.


5. Przekazanie podstawowych informacji na temat tegorocznej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewodniczący poprosił Barbarę Marchwicką, która jest współtwórczynią, ze strony społecznej, Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego o prezentację oczekiwań Urzędu Miasta wobec Radnych Dzielnicy. Radni zadeklarowali swoją pomoc w promocji przedsięwzięcia wśród mieszkańców oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami, które odbędą się między innymi 26.05.2015 (wtorek) w godzinach 17:00-20:00.

6. Wybór wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orłowo. Nieobecny Jan Strawiński przekazał poprzez innych Radnych wniosek o przesunięcie wyboru wiceprzewodniczącego na kolejną sesję, który został odrzucony większością głosów (7). Choć wybory do naszej dzielnicy w ostatnim czasie wzbudzały wiele emocji, tym razem wybór ostatniego członka zarządu przebiegał spokojnie oraz w życzliwej atmosferze. Przewodniczący wskazał dwóch kandydatów: Danutę Mróz - Lisowską oraz Franciszka Sierszyńskiego.


Zwykłą większością głosów wybrany został najmłodszy Radny Franciszek Sierszyński uzyskując 9 głosów poparcia, 4 przeciw a 1 osoba wstrzymała się od głosowania.


Jak ocenia Pan wybór na wiceprzewodniczącego Franciszka Sierszyńskiego?


Piotr Czajkowski: Spodziewałem się, że co innego wyniknie z głosowania, ale i tak się cieszę. Franciszek przy swojej młodości ma tyle uczciwości i świeżości, które w kontaktach z ludźmi na pewno pomogą, a nie będą przeszkodą. Ma chęć do współpracy, ma entuzjazm i tyle uczciwości, że w przyszłości nie da sobą sterować, a tego się baliśmy, przynajmniej ja się bałem. Nie podobała mi się pedagogika strachu uprawiana przez Samorządność, we wszystkich początkowych etapach mojego kontaktu z przedstawicielami tego ugrupowania. Zarówno w wykonaniu kandydata na Przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicy Orłowo, jak i w postaci Przewodniczącego Rady Miasta Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego oraz Radnych z Samorządności w kolejnych kontaktach. Wszędzie miały miejsce jakieś formy pedagogi strachu. A ja tego nie chcę.


Czy czuje się Pan zaskoczony nominacją Przewodniczącego oraz wyborem Radnych?


Franciszek Sierszyński: Bardzo dziękuję Radzie za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Uważam, że wspólnie musimy stworzyć 15 osobowy zespół, który będzie działał dobrze dla naszej dzielnicy i mam nadzieję, że podczas każdej sesji będzie się toczyła merytoryczna debata. To, że zostałem wiceprzewodniczącym dodatkowo mnie motywuje do działania na rzecz Orłowa i myślę, że przyniesie to jeszcze więcej dobrego.


7. Informacje i wolne wnioski. Wolne wnioski były składane zarówno przez Radnych jak i obecnego na sesji mieszkańca. Część z nich została od razu rozpatrzona, a reszta została spisana przez Joannę Statuch i będzie poddana dyskusji na kolejnych sesjach.


8. Ustalenie terminu następnej sesji. III sesja Rady Dzielnicy Orłowo odbędzie się 14.05.2015 (czwartek) o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Nr 5 przy ul.Orłowskiej 27

9. Zamknięcie sesji.
Godzina 21:45.Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!______

P.K.


05.05.2015Artykuły powiązane:


Zobacz nową Radę Dzielnicy Orłowo >>


Pierwsza sesja Rady Dzielnicy odwołana >>


Inauguracyjna sesja Rady Dzielnicy Orłowo (I) >>


Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,