Tu jesteś: Strona startowa


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”
Adres siedziby:
81 - 542 Gdynia, ul. Orłowska 70
Kontakt:
+48 509 073 743 lub +48 506 514 183
Strona internetowa:  www.pomost.pomorskie.pl
KRS:  0000106033


Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2002 roku w Gdyni z inicjatywy rodziców, aby wspierać rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, pomagać ich rodzinom oraz kształtować postawy zrozumienia i akceptacji dla ich problemów. Zajmujemy się w szczególności pomocą dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), ale także pomagamy dzieciom, u których nadpobudliwość towarzyszy innym zaburzeniom (np. zespołowi Aspergera, zespołowi Tourette’a i innym zaburzeniom rozwojowym lub zachowania).


Powyższe cele realizujemy poprzez:


- organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi;
- przeciwdziałanie dyskryminacji i integrację społeczną dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi;
- dążenie do uzyskania przywilejów przez dzieci nadpobudliwe;
- inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom;
- organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla rodziców;
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa;
- organizowanie i prowadzenie innej działalności prozdrowotnej;
- reprezentowanie i obronę interesów rodziców oraz ich dzieci w relacji z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji dla: lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów i innych osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów stowarzyszenia;
- działalność informacyjną;
- działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nadpobudliwości psychoruchowej oraz współdziałanie we wprowadzaniu i stosowaniu wyników badań w praktyce;
- pozyskiwanie środków finansowych;
- współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.


Na terenie Gdyni, dzięki dofinansowywaniu naszych działań przez Urząd Miasta Gdyni, przy Szkole Podstawowej Nr 13, od lat realizujemy „Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD”. Nasze dzieci korzystają z terapii grupowej, wsparcia w środowisku szkolnym, zaś rodzice z warsztatów psychoedukacyjnych, konsultacji i porad indywidualnych. Program ten kontynuowany będzie w latach 2012 – 2014.


Na terenie Gdyni w roku 2012 realizować będziemy również projekt „Na drodze ku samodzielności – tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin”, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt obejmuje realizację terapii grupowej oraz zajęć plenerowych dla dzieci, zajęć samorozwojowych dla ich rodziców oraz warsztaty dla nauczycieli. Pod koniec roku w ramach niniejszego zadania zorganizujemy ponadto konferencję poświęconą tematyce zespołu Aspergera.


W ramach różnorodnych zadań w naszej dotychczasowej działalności zorganizowaliśmy ponadto obozy terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami, wiele wykładów, szkoleń i warsztatów dla rodziców oraz nauczycieli, jak również konferencje.  Tematyka zorganizowanych przez nas konferencji była następująca:
- „Zrozumieć dziecko z ADHD”
- „„Na drodze ku samodzielności – tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin”
- „Szkoła dla rodziców, rodzice dla szkoły – współpraca pomiędzy środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka z ADHD podstawą jego lepszego funkcjonowania”


Fundusze pozyskane z 1% przeznaczane są na cele statutowe stowarzyszenia: stanowią częściowo środki własne w realizowanych zadaniach, przeznaczamy je ponadto na dofinansowanie pomocy dzieciom i rodzinom, które nie mogą korzystać z pomocy w ramach powyższych zadań gdyż np. nie mają postawionej konkretnej diagnozy.


_____


30.05.2012

Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,