Tu jesteś: Strona startowa » Orłowo » Spekulacje dotyczące remontu ul. Aldony

Około 20.01.2015 do skrzynek pocztowych mieszkańców ulic Balladyny, Świętopełka i Światowida zostały wrzucone anonimowe listy od "zainteresowanych i poszkodowanych mieszkańców Balladyny". Listy informowały, "iż Urząd Miejski w Gdyni planuje ogromną inwestycję finansową, wykonalną w trybie natychmiastowym /!/, dotyczącą rozbudowy ulicy Aldony, melioracji tej ulicy, rozbudowy placu manewrowego, miejsc do parkowania, całkowitej wymiany nawierzchni itd."


Ulica Aldony jest wąską, boczną uliczką odchodzącą od ulicy Balladyny, której stan techniczny jest zły. Nadawcy listu informują, że "ulice takie jak: Balladyny, Świętopełka, Światowida, będące sercem Orłowa, są zaniedbywane przez Urząd Miasta. Dziury na drogach, brak melioracji ulic, brak chodników umożliwiających swobodne przejście."

Nie sposób się nie zgodzić z faktem, dotyczącym złego stanu technicznego wielu ulic w całym Orłowie a w szczególności ul. Balladyny.


Nadawcy w listach również proszą "o interwencje telefoniczne ale przede wszystkim pisemne do Urzędu Miasta w celu wyjaśnienia mieszkańcom przez Urząd Miejski w Gdyni celowości podjętych działań a następnie skierowanie środków finansowych /skoro już istnieją/ dla ulic wymagających renowacji w pierwszej kolejności, czyli Balladyny, Świętopełka, Światowida i pozostałych ulic Orłowa."


Mieszkańcy zgłosili do nas wiele wątpliwości co do zasadności interwencyjnego dzwonienia i pisania pism w tej sprawie, dlatego portal postanowił przedstawić prawdziwe informacje, potwierdzone przez Urząd Miasta i Radę Dzielnicy aby nie wywoływać niepotrzebnych sensacji. 


O wyjaśnienie poprosiliśmy naszych przedstawicieli - Radę Dzielnicy Orłowo. Niedługo po tym, na ich stronie pojawiła się informacja dla mieszkańców ulic Balladyny, Świętopełka i Światowida, dokładną treść cytujemy poniżej:


"Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że planowana przez Miasto Gdynia, „rozbudowa odcinka ulicy Aldony w Gdyni” polegać będzie jedynie na wykonaniu placu manewrowego do zawracania samochodów, który wyłożony zostanie płytami typu „yomb”.
Informacje te pozyskane zostały w Wydziale Inwestycji oraz Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w dniu 22.01.2015r. od urzędników zajmujących się tym przedsięwzięciem.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Orłowo stwierdza jednoznacznie, że jedną z ulic najbardziej potrzebujących całkowitego remontu wraz z wykonaniem infrastruktury jest na pewno ulica Balladyny, co też Rada Dzielnicy wykazała w stosownej uchwale w 2012 roku i wielokrotnie wnioskowała w sprawie tej inwestycji.
Jedynym problemem w realizacji tego zadania przez Radę Dzielnicy był brak odpowiednich środków finansowych przekazanych przez Miasto do realizacji zadań inwestycyjnych w dzielnicach, w ramach ich budżetu inwestycyjnego na lata 2012-2014.
Natomiast Miasto Gdynia wpisało ulicę Balladyny na swoją listę potrzeb inwestycyjnych, ale nie znalazła się ona jeszcze na liœcie tych zadań przeznaczonych do realizacji w najbliższym czasie."


Co na to Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta?


W Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta w Gdyni, potwierdziliśmy powyższą informację upublicznioną przez Radę Dzielnicy. Przebudowa tego 18 metrowego odcinka drogi jest podyktowana bezpieczeństwem osób, które mieszkają przy ul. Aldony. Urząd Miasta zdecydował się na tą inwestycję, aby w razie interwencji straży pożarnej, pogotowia i innych służb była swobodna możliwość wykonania manewrów przez uprzywilejowane pojazdy. Odcinek zostanie wyłożony nowymi większymi płytami typu yomb. Aby wykonać przebudowę będzie konieczne wykorzystanie części dwóch działek mieszkańców z ulicy Balladyny tj. 456/217 (13a)  i 457/217 (15).


Informacja uzupełniająca dla mieszkańców ul. Balladyny:


Z informacji i interwencji, które podejmowała redakcja naszego portalu wynika, że całkowity koszt przebudowy (melioracja, nawierzchnia, chodniki) ul. Balladyny wynosi ok. 2 mln złotych. Ta wartość przekracza znacznie środki finansowe przekazane na cele inwestycyjne dla Rady Dzielnicy Orłowo na lata 2012 - 2014. W kwocie 850 tys. złotych zmieściło się utwardzenie ul. Sterników i ten projekt został wybrany. Informację taką nasz portal podawał już w 2012 roku po konsultacjach społecznych dotyczących wyboru projektów inwestycyjnych mieszczących się w niniejszej kwocie. Na kolejne lata budżet inwestycyjny nie jest jeszcze ustalony.


Nasz redaktor rozmawiał również z mieszkańcami, którzy byli na konsultacjach w sprawie budżetu inwestycyjnego oraz z przedstawicielami Rady Dzielnicy Orłowo. Niestety żaden mieszkaniec z ul. Balladyny oraz ulic okolicznych, nie zgłosił się do naszej redakcji z pomysłami jak zainteresować Urząd Miasta naszym "nieszczęściem" i jak przyspieszyć ich decyzję.


Co możemy zrobić?


Kolejne lata dzwonić do Urzędu Miasta, pisać pisma, narzekać, interweniować i niszczyć swoje zdrowie lub poszukać rozwiązań, które przyspieszyłyby decyzję Urzędu Miasta dotyczącą remontu ulicy Balladyny.


Jak?


- Może biorąc przykład z aktywnych mieszkańców oraz Rad innych dzielnic: "z powodu pozytywnego zaangażowania się samych mieszkańców w porządkowaniu swojego otoczenia. Miasto sfinansowało drogę, a mieszkańcy (...) ulicy Zeusa wykonali chodniki i wjazdy do swoich posesji"? Źródło: http://www.andrzejkieszek.pl/


- Może współpracując z Radą Dzielnicy Orłowo oraz z Radnym Stanisławem Szwabskim odpowiedzialnym za naszą dzielnicę we władzach Gdyni? Wymagając jednocześnie od nich bieżących informacji, dotyczących realizacji złożonych projektów oraz odpowiedzi na pisma, składane do Urzędu Miasta.


- Może konsultując swoje pomysły z innymi mieszkańcami, ponieważ niekoniecznie to co jest dobre dla jednego mieszkańca musi być dobre dla wszystkich?


Niech każdy sam sobie odpowie na powyższe pytanie i skoncentruje się na tym, co możemy zrobić razem jako społeczność lokalna!


Zachęcam do przesyłania swoich pomysłów na przyspieszenie remontu ul. Balladyny oraz naprawy innych ulic na adres mailowy: kontakt@gdyniaorlowo.pl


Jeżeli mieszkańcy będą zainteresowani, redakcja naszego portalu zrobi wszystko co będzie możliwe aby zorganizować spotkanie z władzami a także pomoże w przedstawieniu pomysłów na poprawę jakości naszego otoczenia i życia.


________

P.K.


28.01.2015


Źródła:

- list od "Zainteresowanych i poszkodowanych mieszkańców Balladyny"

- http://www.gdynia-orlowo.infoGalerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,