Czwartek, 08 czerwca 2023 imieniny obchodzą: Ada, Maksymilian, Seweryn
Tu jesteś: Strona startowa

Zasady korzystania z uroków rezerwatu Kępy Redłowskiej ulegają poważnym zmianom. O szczegółach reorganizacji porządku na terenie Parku opowiada Ogrodnik miasta, pani Maura Zaworska – Błaszkiewicz.

 

Który z obszarów rezerwatu otoczono ogrodzeniem?

Zaplanowano dwa rodzaje ogrodzeń, które przebiegają wzdłuż środkowej części zachodniego odcinka rezerwatu oraz ogrodzenia istniejących przedeptów. Zadaniem ogrodzeń jest ograniczenie penetracji pieszej w rezerwacie i ukierunkowanie jej na projektowane ścieżki spacerowe. Drugi rodzaj ogrodzeń służy oddzieleniu powierzchni eksperymentalnych. W rezerwacie są trzy takie powierzchnie, wszystkie zlokalizowane w części południowej. Wprowadzone wygrodzenia mają pomóc w renaturalizacji runa leśnego.

Jakie gatunki chronione odnajdziemy na terenie parku?

Znajduje się tam wiele gatunków chronionych, między innymi turzyca piaskowa, centuria pospolita, konwalia majowa, wawrzyn wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, śnieżyczka przebiśnieg, przytulia wonna, bluszcz pospolity, kocanka piaskowa, przylaszczka pospolita, rokitnik zwyczajny, pióropusznik strusi, paprotka zwyczajna, pierwiosnek lekarski, jarząb szwedzki, cis pospolity, kalina koralowa, barwinek pospolity. Wymienione gatunki są objęte ochroną zarówno ścisłą, jak i częściową.

W jaki sposób ogrodzenie terenu pomoże ochronić florę Kępy Redłowskiej?

Główne priorytety ochrony rezerwatu, na podstawie „Planu Ochrony Rezerwatu Kępa Redłowska” zakładają ograniczenie penetracji terenu rezerwatu. Polegają na ukierunkowaniu ruchu pieszych wyłącznie na wyznaczone, oznakowane szlaki, ograniczeniu oddziaływania na rezerwat sąsiadującego z nim zainwestowania miejskiego.
W rezerwacie jest dopuszczalny ruch pieszy po wyznaczonych szlakach rekreacyjnych i edukacyjnych oraz ruch rowerowy jednym szlakiem  wzdłuż Polanki Redłowskiej.
Na obszarze rezerwatu obowiązuje zakaz ruchu pojazdów, poza pojazdami służb miejskich i leśnych, zakaz jazdy konnej, wspinaczki, eksploracji jaskiń jak również używania lotni, motolotni i paralotni, zakaz ruchu pieszego i rowerowego poza wyznaczonymi szlakami oraz ruchu narciarskiego. Nie wolno wprowadzać psów, z wyjątkiem psów asystujących i psów przewodników osób niepełnosprawnych, a także zaśmiecać i zanieczyszczać obszaru odpadami, palić i wzniecać ogniska, używać otwartego ognia, spożywać napojów alkoholowych.
Obowiązuje zakaz polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj, zbierania, niszczenia lub uszkadzania roślin oraz grzybów, wydobywania skał, minerałów, w tym bursztynu, niszczenia gleby oraz zniekształcania rzeźby terenu, zakłócania ciszy,  biwakowania, umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody.

Jakie prace zostaną podjęte w najbliższym czasie?

Na terenie rezerwatu zostaną rozmieszczone tablice urzędowe, informacyjne, edukacyjne ostrzegawcze, kosze na odpadki, słupki informacyjne, ogrodzenia pastwiskowe, kraty zamykające wejścia do bunkra powojskowego. Planujemy remont schodów terenowych, wytyczenie i oznakowanie szlaków edukacyjnych i rekreacyjnych. Większość prac została już zakończona.

Wytyczono dla mieszkańców kilka malowniczych ścieżek.

Ścieżkę przyrodniczo-krajobrazową od Bulwaru Nowowiejskiego, wzdłuż plaży, do wejścia GDY 13, kończącą się nieopodal parkingu przy przedłużeniu ul. Legionów, z informacjami na tablicach dotyczącymi m.in. flory i fauny czy zbiorowisk leśnych rezerwatu.
Druga z nich, to ścieżka geomorfologiczno-krajobrazowa biegnąca od plaży przy Orłowie (GDY 15), do wejścia GDY 14, droga śródleśna, punkt widokowy w rejonie Cypla Redłowskiego. Trasa prowadzi częściowo wzdłuż malowniczego klifu z widocznymi na nim procesami abrazji.
Trzecia, to ścieżka historyczno-krajobrazowa, od Polanki Redłowskiej wzdłuż ogrodzenia terenu wojskowego, do stanowisk artyleryjskich 11 BAS, z punktem widokowym zlokalizowanym nad górnej krawędzi klifu w pobliżu wejścia GDY 12. Pozostałe, to ścieżki rekreacyjne, zarówno w części leśnej rezerwatu jak i od strony morza.

Kiedy możemy spodziewać się otwarcia rezerwatu?

Oficjalne otwarcie planowane jest na wiosnę 2014r. Obecnie przygotowujemy kampanię informacyjną.
Czasowo zamknięta została trasa dla niepełnosprawnych w związku z remontem nawierzchni znajdującej się poza terenem rezerwatu. Prace realizowane będą w przyszłym roku.
Czasowo wyłączony jest z użytkowania również odcinek ścieżki historycznej prowadzącej do Baterii Artylerii Stałej, z fragmentem starych schodów.

 


_____________

E.P.

 

02.01.2014

Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,