Niedziela, 05 lutego 2023 imieniny obchodzą: Adelajda, Agata, Izydor
Tu jesteś: Strona startowa

„Obywatelski Budżet” został uruchomiony w tym celu, aby umożliwić mieszkańcom Gdyni ( w naszym przypadku – Orłowa) zgłaszać propozycje projektów, których realizacja miałaby na celu polepszenie obecnych warunków panujących w Orłowie, w czterech kategoriach: estetyzacji dzielnicy, rekreacji, bezpieczeństwa i remontów.


Wiadomym jest, że kwoty przyznane dla dzielnic, w tym i dla Orłowa są zbyt małe aby zaspokoić wszystkie potrzeby i oczekiwania mieszkańców. A, potrzeb jest wiele. Mieszkańcy zachęceni możliwością zgłaszania projektów – w przypadku Orłowa – zgłosili kilkanaście projektów, z których 12 zostało zaakceptowanych. Natomiast do realizacji ma zostać przyjęty projekt/projekty, których wartość nie przekroczy, przyznanej puli pieniędzy. Apetyty duże – możliwość realizacji niewielkie. Decydować mają sami mieszkańcy w drodze głosowania. W związku z taką sytuacją, niezbędnym jest dokonanie oceny wartości/przydatności danego projektu dla ogółu mieszkańców naszej dzielnicy. Wybór niełatwy. Każdy zgłoszony projekt, w ocenie jego autora/autorów jest projektem najważniejszym. W mojej ocenie, należy wybrać taki/takie projekty, które umożliwią realizację zadań oczekiwanych przez większość mieszkańców dzielnicy. W grupie 12 przyjętych projektów dla Orłowa, są takie projekty, których realizacja leży w statutowych obowiązkach miejskich służb – dotyczy to głównie zapewnienia należytego stanu dróg, chodników, ruchu drogowego i ich oznakowania. I, w mojej ocenie, te zadania winny zostać wykonane z budżetu miasta a, nie z „Obywatelskiego Budżetu”. Kolejną sprawą jest realizacja projektów w zakresie inwestycji na terenach zamkniętych (szkolnych). Ogólnie znana jest sytuacja budżetowa szkół. Nie na wszystkie zadania szkoły posiadają fundusze. Natomiast, obiekty/urządzenia plenerowe, lokalizowane na terenie szkół, nie będą spełniać warunku ich swobodnej, ogólnodostępnej funkcji. Nadto, szkoły wzbraniają się od obecności na swoim terenie osób trzecich, w godzinach kiedy trwają zajęcia szkolne. Takie stanowisko szkół ma na celu m.in. unikania kontaktu dzieci/młodzieży tych szkół z osobami obcymi z obawy na możliwość dystrybucji narkotyków wśród dzieci/młodzieży. Natomiast, udostępnianie tych urządzeń/obiektów po tzw. godzinach lekcyjnych, w znacznym stopniu ogranicza ich dostępność. Należy również brać pod uwagę i to, że w dni wolne od pracy szkoły, dostęp do tych urządzeń jest również utrudniony lub nawet niemożliwy.


Kolejną sprawą jest, warunek lokalizacji obiektów/urządzeń na terenach Gminy Gdynia. W tej sytuacji, celowym jest rozważyć, czy obecnie, kiedy jeszcze definitywnie nie zapadły decyzje co do praw własności do Kolibek należy podejmować decyzję związane z projektem nr 2. Powszechnie wiadomym jest, że od kilku lat trwa spór prawny między władzami Gdyni a spadkobiercą przedwojennego właściciela Kolibek – Witolda Kukowskiego. Co prawda, nowy przewidywany termin rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi ma nastąpić po koniec czerwca br. Jest to jednak kolejny termin. Poprzednie terminy nie były dotrzymane. W tej sytuacji, może celowym byłoby, aby odłożyć sprawę realizacji projektu obywatelskiego Nr 2 do czasu kiedy zapadną ostateczne decyzje związane z prawem własności terenów Kolibek i powrócić do tego projektu w przyszłym roku. Natomiast obecnie, autorzy i zwolennicy projektu nr 2 mogliby oddać głosy i wesprzeć inny projekt podobny do ich projektu. Nie sądzę, aby autorzy tego projektu i jego zwolennicy, zdecydowali się na finansowanie swoim kapitałem na obiekty zlokalizowane na terenie o, którego prawa własności, od kilku lat trwa spór prawny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po kolejnych nieudanych próbach wystawienia terenów Kolibek na przetargi, władze Gdyni wstrzymały kolejne procedury przetargowe, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu związanego z prawem własności do terenów Kolibek.


Godnym poparcia jest projekt nr 11, który przewiduje lokalizację ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy ul. Orłowskiej, za osiedlem „Orłowska Riwiera” na tzw, „Wzgórzu Ewa”. Siłownia zlokalizowana w tym miejscu byłaby dostępna bez żadnych ograniczeń, zarówno dla mieszkańców Orłowa jak i turystów. Podobnie jak ma to miejsce na istniejącej siłowni w Małym Kacku i w Gdyni na Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskigo. Planowana lokalizacja, projektu nr 11 orłowskiej siłowni przy ul. Orłowskiej  posiada projekt budowlano – wykonawczy, stosowne uzgodnienia i akceptację Urzędu Miasta.


Siłownia plenerowa przy ul. Orłowskiej za osiedlem Orłowska Riwiera - 70 000,00 zł. Jest to projekt pani Zofii Kosteckiej. Siłownia ma składać się z 5 urządzeń postawionych na specjalnie przygotowanej do tego nawierzchni w okolicach lasku za osiedlem Orłowska Riviera. Wiele dzielnic dysponuje już takimi siłowniami i cieszą się popularnością mieszkańców, zarówno seniorów pragnących utrzymać sprawność fizyczną jak i młodzieży. 29 kwietnia 2014r. na konsultacjach z mieszkańcami Kierownik Biura Rady Dzielnicy Orłowa przekazała informację, że projekt Nr 11, wcześniej był projektem Rady Dzielnicy. Został on zgłoszony do realizacji już w roku 2013. Posiada on pełną dokumentację techniczną wraz z kosztorysem i przeszedł procedurę niezbędnych uzgodnień z władzami Miasta (co znacznie zmniejsza koszty realizacji i skraca termin rozpoczęcia tej realizacji) - uzyskując pozytywną opinię. Jednak z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych, którymi dysponuje Rada Dzielnicy Orłowa, projekt ten nie mógł zostać realizowany. Natomiast procedura "Obywatelskiego budżetu" pozwoliłaby na jego realizację.


Zagłosuj >>W związku z wieloma wątpliwościami mieszkańców dotyczących projektu siłowni plenerowej zamieszczamy oficjalne wyjaśnienie Rady Dzielnicy Orłowo.


"Rada Dzielnicy Orłowo już w październiku 2013 roku umieściła wykonanie siłowni plenerowej na terenie dzielnicy Orłowo w swoim Planie Finansowym na 2014 rok, planując to jako zadanie priorytetowe. Jednak na chwilę obecną, z uwagi na znaczny wzrost kosztów w związku z koniecznością odpowiedniego przygotowania podłoża, Rada Dzielnicy nie dysponuje pełnymi finansami na kompleksową realizację tego zadania i w najbliższym czasie nie ma możliwości ich dodatkowego pozyskania w ramach własnego budżetu.

Zarząd Dzielnicy Orłowo zdeterminowany w doprowadzeniu tego zadania do realizacji podejmuje działania w zakresie pozyskania brakujących środków finansowych poza swoim budżetem, m.in. poprzez dofinansowanie ze strony Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rada Dzielnicy Orłowo jednocześnie wyjaśnia, że projekt dotyczący siłowni plenerowej poddany pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony przez mieszkańców, po konsultacjach z radnym Miasta Gdyni. Sama Rada Dzielnicy swoją jednogłośną decyzją nie zgłosiła żadnego projektu, a to z tego względu iż postanowiła oddać pole działania właśnie mieszkańcom, do których Budżet Obywatelski został przede wszystkim skierowany.

W przypadku sytuacji niemożności wykonania siłowni ze środków Rady w tym roku, środki finansowe przeznaczone na ten cel nie przepadają, ale całe przechodzą na rok następny i wtedy zwiększone o brakującą kwotę mogą być wykorzystane na realizację siłowni w roku 2015.

Gdyby natomiast okazało się, że projekt siłowni wygra także w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego, to czyż Orłowo i jego mieszkańcy nie zasługują na dwie działające niezależnie od siebie siłownie plenerowe w dwóch różnych lokalizacjach dogodnych dla mieszkańców?! "Zobacz również pozostałe projekty >>Informacja o wynikach głosowania będzie dostępna w dniu 27 maja 2014 r. na stronie www.gdynia.pl.________

Henryk Wiszniowski

Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,